Kancelaria Adwokacka i Podatkowa

Marcin Pacyna ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym.

Jest autorem wielu artykułów o tematyce prawnej. Do chwili obecnej na łamach min. „Gazety Prawnej", „Gazety Podatkowej", „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych", „Poradnika VAT" czy też „Przeglądu Podatku dochodowego" opublikował kilkaset artykułów, głównie z zakresu prawa podatkowego. W latach 2004-2012 prowadził zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Marcin Pacyna publikuje również książki o tematyce prawno-podatkowej. Jest autorem komentarza „Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – Komentarz" oraz pozycji z zakresu "Zamknięcie roku - CIT, PIT, VAT" (w latach 2006-2008), wydanych nakładem PAR S.A. Od 2009 r. publikacja "Zamknięcie roku" ukazuje się w formie e-booka. Marcin Pacyna jest również współautorem „Vademecum doradcy podatkowego", także wydanego nakładem PAR S.A.

Marcin Pacyna wpis na listę jako doradca podatkowy uzyskał w lipcu 2006 r., zaś wpis na listę adwokatów uzyskał w listopadzie 2013 r.

Kancelaria podatkowa obsługuje przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne. Prowadzimy obsługę w języku polskim oraz angielskim Współpracujemy również z wybitnymi biegłymi rewidentami ze Śląska, a także z najlepszymi adwokatami i radcami prawnymi z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. W razie potrzeby kancelaria zapewnia również pomoc podatkową certyfikowanych księgowych, mających doświadczenie w księgowaniu dużych podmiotów.

W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z siedemnastoma innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, która obsługuje postępowania podatkowe większych przedsiębiorstw i świadczy profesjonalne doradztwo podatkowe. Ponadto w zakres usług wchodzi także optymalizacja podatkowa oraz kontrola podatkowa. W szczególności pomożemy, jeśli chodzi o postępowanie karno skarbowe, na życzenie klienta przeprowadzamy także zakładanie spółek oraz przekształcanie spółek.

Przy świadczeniu usług prawnych Kancelaria jest ubezpieczona na kwotę 300.000 EUR.
Przy świadczeniu pomocy doradztwa podatkowego Kancelaria jest ubezpieczona na kwotę 1 mln zł