Pomoc karna oraz karna skarbowa

Świadczymy pomoc w sprawach karnych związanych z przestępstwami o charakterze gospodarczym oraz przestępstwami i wykroczeniami karnymi skarbowymi.

 

Zapewniamy pomoc od stadium postępowania przygotowawczego aż do zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem sądu, a w razie potrzeby również świadczymy pomoc na etapie wykonywania orzeczeń sądowych.